Annual General Meeting 2022

Lifesciencelaw.dk inviterer foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag den 22. juni 2022 fra kl. 12.00-13.00. Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen og afgivelse af stemme kan kun ske ved virtuelt fremmøde (der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt). Deltagelse på generalforsamlingen er betinget af forudgående tilmelding per email til Uffe Mark Hansen (uffe_mark.hansen@novartis.com) senest den 17. juni 2022. Tilmeldte vil efterfølgende få tilsendt en MS Teams invitation.

Agenda

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Bestyrelsens plan for fremtidige aktiviteter og kasserens dertil svarende budget
 • Fastsættelse af medlemskontingent
 • Behandling af stillede forslag
  • Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne (se bilag 1, forslag 1-4)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og forskudt for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Der er ingen suppleanter på valg.
  • Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg:
   • Kamilla Warberg, T&W Medical, vælges for to år
   • Martin Dræbye Gantzhorn, Bech-Bruun, vælges for to år
   • Uffe Mark Hansen, Novartis, vælges for to år
  • Indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker på generalforsamlingen.
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer

På den ordinære generalforsamling 2022 stiller bestyrelsen for Lifesciencelaw.dk følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Seneste vedtægtsændring vedtaget den 23. juni 2021.

 • Foreningens navn og logo tilføjes følgende navne: ”lifesciencelaw.dk”, ”lsl.dk”, ”life science law.dk”
 • Foreningens hjemsted ændres til ”Københavns Kommune”
 • ”Formand” og ”forkvinde” ændres til ”forperson” og ”næstforperson”
 • Punkt 7.2, ”:” slettes, da revisor ikke nævnes i vedtægterne
Bestyrelsen,
København den 8. juni 2022