Life Science Law DK is an independent society that aims to further the development of the legal conditions for the life science industry in Denmark. The society does not represent any special interests and is not associated with any companies, interest groups, professional organizations or other institutions. Life Science Law DK was founded in September 2016 and membership is open for persons who are working with or is otherwise engaged in topics that are within the scope of the society. Via different activities Life Science Law DK seek to heighten the knowledge of the strategic and commercial considerations and the special contracts that are characteristic for the life science industry. The activities includes mainly organizing of events, debates, networking initiatives and sharing of knowledge. Life Science Law DK is managed by a board elected by the members and the composition of the board is well balanced and representative of the different stakeholders in the life science industry in Denmark. If you want to support the future work of Life Science Law DK we encourage you to become a member.

Life Science Law DK er en uafhængig forening, der har til formål at fremme udviklingen af de juridiske rammevilkår for life science industrierne i Danmark. Foreningen repræsenterer ingen særinteresser og er ikke tilknyttet firmaer, interesseorganisationer eller institutioner. Foreningen blev stiftet i september 2016 og medlemskab er åbent for fysiske personer, der efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad beskæftiger sig med emner, som er omfattet af foreningens formål. Via konkrete aktiviteter øger foreningen kendskabet til life science industriernes relaterede kommercielle og strategiske valg og de særlige kontrakter, som er karakteristiske for life science industrierne. Aktiviteterne omfatter navnlig større arrangementer, foredrag, debatter, netværksinitiativer og vidensdeling. Foreningen ledes af en bredt sammensat bestyrelse, bestående af repræsentanter for de forskellige interessenter inden for life science industrierne i Danmark.

PLANLAGTE ARRANGEMENTER

27. November 2019 kl. 9-12: Er Danmark førende inden for sundhedsdata og -teknologi?

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Algorithmic Legal Metrics & Competition Enforcement and Policy in the Pharmaceutical Sector.

Industriens finansiering af sundhedspersoners efteruddannelse (hos Widex): ”Er Danmark bagud – eller forud – når det gælder medico- og lægemiddelvirksomheders muligheder for at dele videnskabelig information med danske sundhedspersoner?”

Patenter og SPC’er (hos Lundbeck): ”Udvalgte landes regler om forlængelse af lægemiddelpatenter, samt de særlige europæiske regler om supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler (SPC'er) – både grundlæggende introduktion og mere sofistikerede problemer.”

Digital Health (hos Widex): “Er du klar til fremtiden med Digital Health, og har du overvejet, hvad din fremtidige rolle som jurist med fokus på life sciences skal være?”

Bestikkelse (hos Kromann Reumert): “RED FLAGS OG RISICI” - compliance og bestikkelse i life science-industrien” (i samarbejde med Kromann Reumert).

Pharmaceutical Incentives Review (hos Novo Nordisk): ”Er der mon nogen, der bliver snydt?” EU Kommissionens forslag til en såkaldt SPC Export Manufacturing Waiver, hvor den gældende regulering af supplerende beskyttelsescertifikater (SPC’er) foreslås ændret, samt EU-kommissionens ”Pharma Incentives”-rapport.

Brexit (hos Novartis): BREXIT – en katastrofe for danske life science-virksomheder?