OM OS

Life Science Law DK er en uafhængig forening, der har til formål at fremme udviklingen af de juridiske rammevilkår for life science industrierne i Danmark. Foreningen repræsenterer ingen særinteresser og er ikke tilknyttet firmaer, interesseorganisationer eller institutioner. Foreningen blev stiftet i september 2016 og medlemskab er åbent for fysiske personer, der efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad beskæftiger sig med emner, som er omfattet af foreningens formål. Via konkrete aktiviteter øger foreningen kendskabet til life science industriernes relaterede kommercielle og strategiske valg og de særlige kontrakter, som er karakteristiske for life science industrierne. Aktiviteterne omfatter navnlig større arrangementer, foredrag, debatter, netværksinitiativer og vidensdeling. Foreningen ledes af en bredt sammensat bestyrelse, bestående af repræsentanter for de forskellige interessenter inden for life science industrierne i Danmark. Bestyrelsesmedlemmerne er:

● Uffe Mark Hansen, Novartis (formand)
● Kamilla Warberg, Widex (næstforkvinde)
● Anders Holm, Novo Nordisk (kasserer)
● Claus Lundbæk Ottosen, Coloplast
● Martin Dræbye Gantzhorn, Bech-Bruun
● Lene Laursen, Medicoindistrien
● Louise Bertlelsen Forman, Lundbeck
● Thomas Klit Christensen, Lif
● Timo Minssen, CeBIL Københavns Universitet
● Mikkel Vittrup, Plesner

Klik HER for at downloade foreningens vedtægter.

Klik HER for at downloade referatet fra generalforsamlingen d. 8. marts 2019. Referat